...

จดหมายเหตุกรณีกราดยิง ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา
  • ย้อนกลับ
  • จดหมายเหตุกรณีกราดยิง ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช จังหวัดนครราชสีมา
ศึกษาบทเรียนครั้งก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำ ๆ
จากจดหมายเหตุกรณีกราดยิง ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช นครราชสีมา

(จำนวนผู้เข้าชม 76 ครั้ง)