...

พุทธศักราช ๒๕๖๑ : รับใบประกาศยกย่องหน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองจังหวัดสงขลา โครงการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมือง จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงเเรมกรีนเวิลด์พาเลซ จังหวัดสงขลา

(จำนวนผู้เข้าชม 187 ครั้ง)