...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ ขอเชิญชม “โขนทั่วทิศแผ่นดินไทย” กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์
ขอเชิญชม “โขนทั่วทิศแผ่นดินไทย” กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566
ท่านที่สนใจสามารถร่วมชมการแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด พรหมพงศ์วงศ์อสุรา ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 
ความรู้สึกทั้งหมด
8
 
1
 
 
ถูกใจ
 
 
 
แสดงความคิดเห็น
 
 
แชร์
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 46 ครั้ง)