...

พระพุทธรูปสามฤทธิ์ แห่งเมืองสวรรคโลก
“พระพุทธรูปสามฤทธิ์” แห่งเมืองสวรรคโลก
หากมีโอกาสเดินทางมาที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย นอกจากจะได้ซึมซับบรรยากาศวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยเรื่องราวความเป็นจังหวัดในอดีตแล้ว ผู้คนที่อำเภอสวรรคโลกยังมีความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธรูปที่มีนามมงคลที่คนสวรรคโลกส่วนมากเรียกขานว่า “พระพุทธรูปสามฤทธิ์”
พระพุทธเรืองฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย เดิมประดิษฐานอยู่ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียง (วัดพระปรางค์) กระทั่งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๔ พระยาวิชิตภักดี (นก) เจ้าเมืองสวรรคโลกในขณะนั้น อัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถ วัดสว่างอารมณ์วรวิหาร จวบจนปัจจุบัน ถือเป็นพระพุทธรูปสำคัญองค์หนึ่งของเมืองสวรรคโลกที่มีเจ้านายเสด็จฯ มานมัสการหลายพระองค์ เช่น สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี
พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เสด็จฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕
พระพุทธลือฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ที่พระสวรรค์วรนายก อดีตเจ้าอาวาสวัดสวรรคารามและเจ้าคณะจังหวัดสวรรคโลก รวบรวมไว้ เดิมประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ วัดสวรรคาราม ซึ่งในช่วงสงกรานต์จะมีประเพณีอัญเชิญออกมาให้ผู้คนสรงน้ำ ภายหลังได้ยกเลิกไปเนื่องจากเกรงว่าการสรงน้ำจะทำให้พระพุทธรูปเสียหาย ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ ณ ตึกสวรรค์วรนายก ถือเป็นพระพุทธรูปคู่วัดคู่ชุมชนที่ชาวบ้านมักเรียกกันติดปากว่า “หลวงพ่อบุญลือ” และให้ความเคารพศรัทธากราบไหว้มาตลอด
หลวงพ่อสัมฤทธิ์ เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ศิลปะสุโขทัย ปัจจุบันประดิษฐานอยู่ที่อุโบสถ วัดคลองกระจง เป็นที่นับถือของชาวบ้านตำบลคลองกระจงและในอำเภอสวรรคโลก ตามประวัติว่ากันว่ามีพรานป่าชื่อนายนวล ยิ่งสกุล เข้าไปล่าสัตว์แถววัดกรงทอง กระทั่งตกเย็นแว่วเสียงพระสวดมนต์จึงได้ตามเสียงไปและพบเจดีย์เก่าที่มีเศียรพระโผล่ออกมา เลยกลับมาตามชาวบ้านไปช่วยกันขุดเอามาเก็บรักษาไว้ที่วัดคลองกระจง บริเวณฐานขององค์พระปรากฏจารึกว่า “แต่แม่ชีเสน โกนเก้า เข้าบวช บ่เคยถูกต้องมือชาย มาเถิงนึกอันมาดบูชา จึงสร้างพระผู้เป็นเจ้า โสงองค์ ถวายไว้ในพระศาสนาสิ้นปัจจัยหกล้านแล”

(จำนวนผู้เข้าชม 703 ครั้ง)