...

รวมถ้อยคำเหนียตจ่ายซากาตฟิฏรฺและดุอา
รวมถ้อยคำเหนียตจ่ายซากาตฟิฏรฺและดุอา


จัดทำโดย
นางสาวฤทัยรัตน์ เส้งสุวรรณ์
เอกปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นักศึกษาฝึกงาน
ดาวน์โหลดไฟล์: ซากาตฟิฏรฺและดุอา1.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ซากาตฟิฏรฺและดุอา2.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ซากาตฟิฏรฺและดุอา3.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ซากาตฟิฏรฺและดุอา4.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ซากาตฟิฏรฺและดุอา5.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ซากาตฟิฏรฺและดุอา6.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ซากาตฟิฏรฺและดุอา7.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ซากาตฟิฏรฺและดุอา8.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ซากาตฟิฏรฺและดุอา9.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ซากาตฟิฏรฺและดุอา10.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 1350 ครั้ง)