...

ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของค่ำคืนทั้ง 10 ของเดือนรอมาฏอน ความพิเศษในค่ำคืน (ลัยละตุลก็อดรฺ)
ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของค่ำคืนทั้ง 10 ของเดือนรอมาฏอน ความพิเศษในค่ำคืน (ลัยละตุลก็อดรฺ)
 เรามาทำความรู้จัก ที่มาและความสำคัญของเดือนรอมาฏอน


จัดทำโดย
นางสาวฤทัยรัตน์ เส้งสุวรรณ์
เอกปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นักศึกษาฝึกงาน
ดาวน์โหลดไฟล์: ลัยละตุลก็อดรฺ1.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ลัยละตุลก็อดรฺ2.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ลัยละตุลก็อดรฺ3.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ลัยละตุลก็อดรฺ4.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ลัยละตุลก็อดรฺ5.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ลัยละตุลก็อดรฺ6.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ลัยละตุลก็อดรฺ7.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ลัยละตุลก็อดรฺ8.jpeg
ดาวน์โหลดไฟล์: ลัยละตุลก็อดรฺ9.jpeg

(จำนวนผู้เข้าชม 1062 ครั้ง)