...

พิธีเปิดงานวันมาฆบูชา "มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง" ที่โบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
วันเสาร์ที่ ๑ กุมภาพนธ์ ๒๕๖๓
นางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด ได้รับมอบหมายจากนายวสันต์ เทพสุริยานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มโบราณคดี รักษาการผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๙ อุบลราชธานี ให้ร่วมพิธีเปิดงานวันมาฆบูชา "มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง" ที่โบราณสถานพระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี
cr ภาพจากเพจจังหวัดกาฬสินธ์ุ

(จำนวนผู้เข้าชม 1310 ครั้ง)