...

ปิดให้บริการส่วนจัดแสดงเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 25เมษายน 2563
เนื่องจากมีการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด กรมศิลปากร ขอปิดให้บริการส่วนจัดแสดงเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 25เมษายน 2563
 
สำนักงานเปิดทำการปกติ ติดต่อราชการได้ทุกวันในเวลาราชการ
เบอร์โทร 0 4351 4456
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

(จำนวนผู้เข้าชม 754 ครั้ง)