...

กิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2563
วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด กรมศิลปากร ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปี 2563 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีนางปริญญา สุขใหญ่ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด กล่าวรายงานและนายอนุชิต ชนะวัฒน์ปัญญา วัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี

(จำนวนผู้เข้าชม 1317 ครั้ง)