...

พระพุทธรูป สำริด ศิลปะล้านช้าง


วัสดุ สำริด

แบบศิลปะ ศิลปะล้านช้าง

อายุสมัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 22-24

สถานที่พบ พบระหว่างการไถที่ดินของนางสาวปาริชาต อุดมสี บ้านนาดูน ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2549

พระพุทธรูปปางมารวิชัย พระพักตร์รูปไข่ พระขนงโก่งต่อกันเป็นปีกกา พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกเล็กและโด่ง พระโอษฐ์หนา มีเส้นไรพระศก เม็ดพระศกเป็นเม็ดกลม อุษณีษะเป็นต่อมสูง พระรัศมีเป็นเปลว พระกรรณยาวปลายงอนเล็กน้อย พระศอเป็นปล้อง ครองจีวรห่มเฉียงเปิดพระอังสาขวา สังฆาฏิเป็นแถบสี่เหลี่ยมปลายตัดตรงยาวจรดพระนาภี พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชงฆ์ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา ประทับนั่งขัดสมาธิราบบนฐานบัวหกเหลี่ยม ฐานบัวหงายโค้งคล้ายลวดบัวลูกแก้ว ท้องไม้แอ่นเว้าเข้าไปด้านใน ขอบของท้องไม้แหลมขึ้นคล้ายลวดบัวลูกแก้วอกไก่

(จำนวนผู้เข้าชม 3544 ครั้ง)