...

ทับหลัง


วัสดุ หินทราย

แบบศิลปะ ศิลปะเขมรในประเทศไทย แบบไพรกเมง

อายุสมัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13

สถานที่พบ พบในเขต อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พระครูกิตติธรรมสาร เจ้าคณะอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ มอบให้เมื่อ พ.ศ.2538

แท่งหินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านหนึ่งแกะสลักเป็นลายท่อนพวงมาลัย ท่อนพวงมาลัยลักษณะเป็นเส้นตรง ปลายโค้งลงแล้วม้วนเข้า บนท่อนพวงมาลัยมีวงกลมรูปหยดน้ำ มีบุคคลพนมมืออยู่ภายใน หากทับหลังนี้สมบูรณ์อาจมีวงกลมหยดน้ำ 3 วง ด้านล่างของท่อนพวงมาลัยเป็นภาพเล่าเรื่อง มีรูปบุคคล 4 คน ปัจจุบันยังไม่มีนักวิชาการตีความว่าเป็นเรื่องอะไร ด้านข้างของท่อนพวงมาลัยแกะสลักเป็นลายกรอบใบไม้สามเหลี่ยม

(จำนวนผู้เข้าชม 647 ครั้ง)