...

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร


วัสดุ หินทราย

แบบศิลปะ ศิลปะเขมรในประเทศไทย แบบบายน

อายุสมัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 18 (ประมาณ 800 ปีมาแล้ว)

สถานที่พบ ได้จากการขุดแต่งกู่โพนระฆัง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อ พ.ศ. 2545

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรประทับนั่งขัดสมาธิ สลักแบบนูนสูงมีแผ่นหลัง เกล้าผมสูงรัดด้วยเชือกลายลูกประคำ ด้านหน้ามุ่นมวยผมสลักเป็นลายคล้ายดอกบัว พระหัตถ์ขวาล่างแสดงปางประทานพร พระหัตถ์ขวาบนทรงประคำ พระหัตถ์ซ้ายล่างทรงดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายบนทรงคัมภีร์

(จำนวนผู้เข้าชม 559 ครั้ง)