...

ประติมากรรมบุรุษวัสดุ
หินทราย

แบบศิลปะ ศิลปะเขมรในประเทศไทย แบบนครวัด

อายุสมัย อายุราวพุทธศตวรรษที่ 17

สถานที่พบ ได้จากการขุดแต่งด้านหน้าปราสาทประธานของกู่เมืองบัว บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2548

ประติมากรรมบุรุษ ในอิริยาบถประทับยืน พระกรขวายกขึ้น พระหัตถ์ขวาอยู่ในท่ากำหลวมๆ คล้ายกำลังถือวัตถุ นุ่งผ้าสั้น ผ้านุ่งเป็นลายริ้วในแนวตั้ง ด้านหน้ามีชายผ้าคล้ายรูปสมอเรือ 2 ชั้น ยาวเสมอขอบด้านล่างผ้านุ่ง ผ้านุ่งด้านหลังมีชายกระเบนเป็นรูปคล้ายสมอเรือ คาดเข็มขัดทับชายผ้า เข็มขัดเป็นแถบสี่เหลี่ยมสลักลายดอกกลม ขอบบนล่างของเข็มขัดสลักลายเม็ดประคำและเส้นขอบ หัวเข็มขัดรูปสี่เหลี่ยมสลักลายดอกกลม เหนือหัวเข็มขัดมีชายผ้าตั้งขึ้นคล้ายรูปพัด ใต้เข็มขัดประดับอุบะโดยรอบ ข้อพระบาทด้านหลังสลักแกนหินเสริมความแข็งแรง

(จำนวนผู้เข้าชม 1720 ครั้ง)