...

การใช้ราชาศัพท์เนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราช
คำถาม : ตามหลักของการใช้ภาษาไทยราชาศัพท์ใช้กับพระสังฆราชหรือไม่ เพราะเคยเข้าใจมาตลอดว่า พระมีศัพท์ใช้เป็นการเฉพาะ เช่น เมื่อพระตายก็จะใช้ว่ามรณภาพ แต่เหตุใดในข่าวจึงใช้ว่า สิ้นพระชนม์ คำตอบ : ...............อ่านได้ในเอกสารที่แนบ files/266/question-answer.pdf (คอลัมน์ถามมา - ตอบไป นิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๖ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๖)

(จำนวนผู้เข้าชม 1845 ครั้ง)