...

ภาพเก่า-เล่าอดีต : นอร์เวย์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป พุทธศักราช ๒๔๕๐
บทความจากนิตยสารศิลปากร ปีที่ ๕๔ ฉบับที่ ๓ เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๔๕ คอลัมน์ภาพเก่า-เล่าอดีต : นอร์เวย์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป พุทธศักราช ๒๔๕๐ โดยนางสาวนัยนา แย้มสาขา นักจดหมายเหตุชำนาญการพิเศษ
 
ไฟล์แนบ                             ขนาด
old_photo54-3.pdf              5.42 MB
 
 

(จำนวนผู้เข้าชม 2807 ครั้ง)