...

บทความ การเพิ่มมูลค่าให้แก่ทุนทางวัฒนธรรม โดยนายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร
ทุนทางวัฒนธรรม คือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมของกระทรวงวัฒนธรรม กำหนดไว้มี ๗ สาขา คือ ๑) ภาษา  ๒) วรรณกรรมพื้นบ้าน  ๓) ศิลปะการแสดง ๔) แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม และงานเทศกาล  ๕) งานช่างฝีมือดั้งเดิม  ๖) ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล  ๗) กีฬา ภูมิปัญญาไทย (อ่านต่อในเอกสารที่แนบ)

ไฟล์แนบ                      ขนาด
cultural.doc              49 KB

(จำนวนผู้เข้าชม 2308 ครั้ง)