...

ตัวอย่างภาพโบราณวัตถุจากนิทรรศการพิเศษผ้าไทย เรื่อง "วิจิตรภูษาพัสตราภรณ์"

(จำนวนผู้เข้าชม 1240 ครั้ง)