...

ขอเชิญรับชม Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ "การสำรวจ-ตรวจสภาพ จิตรกรรมและประติมากรรม"

          กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ ตอน "การสำรวจ – ตรวจสภาพ จิตรกรรมและประติมากรรม" วิทยากร นายอภิชาติ สุวรรณ นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการพิเศษ กองโบราณคดี นายอลงกรณ์ เทียมจันทร์ นายช่างศิลปกรรมอาวุโส กองโบราณคดี ผู้ดำเนินรายการ นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๑.๔๕ น.

(จำนวนผู้เข้าชม 184 ครั้ง)