...

ขอเชิญชมนิทรรศการ "พระพุทธรูปปางมารวิชัย" Object of the Month วัตถุจากคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

         พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี ขอเชิญชมนิทรรศการหมุนเวียน  "Object of the Month" วัตถุจากคลังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี  ประจำเดือน "มิถุนายน" เชิญพบกับ "พระพุทธรูปปางมารวิชัย" ปางสัมผัสแผ่นดิน จัดแสดงให้ชมระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖
          พระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปะล้านช้าง อายุสมัยรัตนโกสินทร์ มีลักษณะพระพักตร์ค่อนข้างกลม พระขนงโก่ง พระเนตรเหลือบต่ำ พระนาสิกใหญ่ พระโอษฐ์แย้มสรวล พระรัศมีทรงกรวยยืดสูง ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฏิปลายตัดตรายางจรดพระนาภี พระหัตถ์แสดงปางมารวิชัย พระหัตถ์ขวาวางคว่ำบนพระชานุ พระหัตถ์ซ้ายหงายขึ้นบนพระเพลา ประทับบนฐานบัวซ้อนเหนือฐานสิงห์ ด้านหน้ามีผ้าทิพย์
         ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียน "พระพุทธรูปปางมารวิชัย" ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๖ ปิดวันจันทร์ วันอังคาร) สอบถามเพิ่มเติม โทร. ๐ ๓๕๕๓ ๕๓๓๐ หรือเฟสบุ๊ก: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี

(จำนวนผู้เข้าชม 104 ครั้ง)