...

รองอธิบดีกรมศิลปากร ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 47 การก่อตั้งหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ          วันจันทร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางรักชนก โคจรานนท์ รองอธิบดีกรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่ 47 การก่อตั้งหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ โดยมี นางสาวปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ ณ ชั้น G อาคารสำนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
(จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง)