...

ขอเชิญรับชม Facebook Live กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ ๓ “กังหันลั้ลลา หรรษาหน้าร้อน”

          สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ครั้งที่ ๓ ในหัวข้อ “กังหันลั้ลลา หรรษาหน้าร้อน” วันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
  กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็ก Kids Inspiration ประจำปี ๒๕๖๖ กำหนดจัดกิจกรรม ๕ ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ หัวข้อ “กังหันลั้ลลา หรรษาหน้าร้อน” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน ๕๐ คน กิจกรรมเป็นการสอนประดิษฐ์กังหันลม โดยใช้กระดาษสีต่างๆ ประดิษฐ์เป็นกังหันลม พร้อมประดับตกแต่งตามจินตนาการ เป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือมัดเล็ก ฝึกสมาธิและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ รวมถึงได้เรียนรู้เรื่องของพลังงานลมอีกด้วย สามารถนำไปเป็นของประดับตกแต่งบ้านให้สวยงามได้ ทำให้เด็กมีความสุขและความสนุกสนาน เกิดความภาคภูมิใจในการประดิษฐ์ผลงาน
          สำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ที่สนใจกิจกรรม Kids Inspiration “กังหันลั้ลลา หรรษาหน้าร้อน” สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ : National Library of Thailand (www.facebook.com/NationalLibraryThailand)

(จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง)