...

สำนักการสังคีต ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี “เสาร์สนุก”


          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงนาฏศิลป์และดนตรี “เสาร์สนุก” วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

รายการแสดงประกอบด้วย
          ๑. Solo Trumpet  โดยนายศศิศ จิตรรังสรรค์
          - George Enescu -Légende for Trumpet and Piano
          - Herbert LClarke : Carnival of Venice
          ๒. Solo Tuba โดยนายมานิตย์ บูชาชนก
          - A.Lebedev : Concerto in One Movement (Concerto No.1)
          ๓. การบรรเลงเดี่ยวซออู้ เพลงสุดสงวน สามชั้น
          ๔. รำฉุยฉายทศกัณฐ์ลงสวน
          ๕. การแสดงชุดนางสำมนักขาวิลาวัณย์
 
'ชมฟรี' ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑

(จำนวนผู้เข้าชม 400 ครั้ง)