...

ชมฟรี! การแสดงโขน “นางลอย ทศกัณฐ์ยกรบ” เนื่องในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร

          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงเนื่องในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากรวันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ เวทีกลางแจ้ง บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร พบกับการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดนางลอย ทศกัณฐ์ยกรบ นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต
กำกับการแสดงโดย หัสดินทร์ ปานประสิทธิ์อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
          * ชมฟรี * สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑
          นอกจากรับชมการแสดงโขนแล้ว ยังสามารถเที่ยวชมงาน ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก และหนังสือกรมศิลปากร ลดราคาพิเศษ พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกจากกรมศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

(จำนวนผู้เข้าชม 128 ครั้ง)