...

๒๗ – ๒๙ มีนาคมนี้ ขอเชิญชมการแสดงเนื่องในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ฟรี!!!

          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมการแสดงเนื่องในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘ .๐๐ น. ณ เวทีกลางแจ้ง บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร  ดังรายการต่อไปนี้
+วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖
การแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด นางลอย ทศกัณฐ์ยกรบ
++วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖
การบรรเลงดนตรีสากล “กำเนิดวงสากลในประเทศไทย เล่าขานตำนานเพลงไทย ๑”
+++วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ 
การบรรเลงดนตรีสากล “กำเนิดวงสากลในประเทศไทย เล่าขานตำนานเพลงไทย ๒”
 
นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
 
           ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมการแสดงเนื่องในโอกาส ๑๑๒ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร "ฟรี " ไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังสามารถร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม สินค้าท้องถิ่น ของที่ระลึก และหนังสือกรมศิลปากร ลดราคาพิเศษ พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกจากกรมศิลปากร ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อีกด้วย
(จำนวนผู้เข้าชม 289 ครั้ง)