...

ตราสัญลักษณ์ ๑๑๒ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร

ลักษณะและความหมายของตราสัญลักษณ์ ๑๑๒ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร
          ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย  ตราประจำกรมศิลปากรอยู่ตรงกลาง  ล้อมรอบด้วยแพรแถบพื้นเขียวขลิบทอง  บนแพรแถบซ้าย - ขวา  มีตัวเลขปีพุทธศักราช ๒๔๕๔ และ ๒๕๖๖ เป็นปีแรกเริ่มการสถาปนาจวบจนถึงปีปัจจุบัน  ด้านล่างมีข้อความ "กรมศิลปากร" ด้านบนมีตัวเลข ๑๑๒ อยู่ภายในกรอบ หมายถึง การครบรอบ ๑๑๒ ปีแห่งการสถาปนากรมศิลปากร 
ผู้ออกแบบ : นายปัญญา  โพธิ์ดี  นักวิชาการช่างศิลป์ชำนาญการ 
สังกัด : กลุ่มศิลปประยุกต์และเครื่องเคลือบดินเผา สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

(จำนวนผู้เข้าชม 422 ครั้ง)