...

ขอเชิญร่วมสดับพระธรรมเทศนา เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ในวันธรรมสวนะ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมสดับพระธรรมเทศนา เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา ตามรอยธรรมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันธรรมสวนะ ตลอดเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

(จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง)