...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย แจ้งปิดให้บริการเข้าชมอาคารจัดแสดงหลัก เริ่ม ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป


          เนื่องด้วยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จะดำเนินงานโครงการปรับปรุงส่วนจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย จึงขอปิดให้บริการเข้าชมอาคารจัดแสดงหลักของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าการดำเนินงานจะแล้วเสร็จ
          ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถเข้าชมอาคารศิลาจำหลัก (คลังเปิด) สถานที่จัดเก็บและจัดแสดงโบราณวัตถุประเภทองค์ประกอบสถาปัตยกรรมที่มีความงดงามจากหลายแห่ง เช่น หน้าบันและทับหลังจากปราสาทเมืองต่ำ หน้าบันจากปราสาทพะโค ทับหลังจากปราสาทพิมาย โดยสามารถเข้าชมได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.///พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย แจ้งขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

(จำนวนผู้เข้าชม 63 ครั้ง)