...

ขอเชิญชมการแสดงละครเสภา เรื่องกากี ตอน พญาครุฑต้องเสน่ห์ - เล่ห์คนธรรพ์ โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖

          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชมรายการ “เหมันต์เบิกบาน สุขสราญสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. พบการแสดงละครเสภา เรื่องกากี ตอน พญาครุฑต้องเสน่ห์ - เล่ห์คนธรรพ์ นำแสดงโดยศิลปินสำนักการสังคีต
          บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง) ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑

(จำนวนผู้เข้าชม 328 ครั้ง)