...

ขอเชิญรับชม Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ “ ตอน ตามหาเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์”

          กรมศิลปากร ขอเชิญรับชมถ่ายทอดสด Facebook Live รายการไขความรู้จากครูกรมศิลป์ “ ตอน ตามหาเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์” วิทยากร นางสาวเสริมสุข ประกฤติภูมิ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ผู้ดำเนินรายการ นางกมลชนก พรภาสกร นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๔๕ น. 
          ผู้สนใจสามารถติดตามชมได้ทาง Facebook Live : กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และ Facebook Live : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

(จำนวนผู้เข้าชม 212 ครั้ง)