...

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการที่ดี"

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เสริมสร้างบุคลิกภาพและทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริการที่ดี" โดยมีนางพูนทิพย์ สร้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มคลังและพัสดุ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดการฝึกอบรม โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๐ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ


(จำนวนผู้เข้าชม 120 ครั้ง)