...

ขอเชิญชมการบรรเลงดนตรีสากล “คีตทัศน์อัตลักษณ์ดารา” ในโครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖

          สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ขอเชิญชม รายการ“เหมันต์เบิกบาน สุขสราญสังคีต” โครงการดนตรีสำหรับประชาชน ปีที่ ๖๖ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๓๐ - ๑๙.๓๐ น. ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
          การบรรเลงดนตรีสากล “คีตทัศน์อัตลักษณ์ดารา” รายการแสดงประกอบด้วย ๑. การบรรเลง – ขับร้องดนตรีสากล ๒. ละครประกอบเพลง เรื่องจุฬาตรีคูณ  ออกแบบรายการและกำกับการแสดงโดย ดวงดาว เถาว์หิรัญ  อำนวยเพลงโดย ธนู รักษาราษฎร์  อำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต
          บัตรราคา ๒๐ บาท (จำหน่ายบัตรก่อนการแสดง ๑ ชั่วโมง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม (วันและเวลาราชการ) โทร. ๐ ๒๒๒๔ ๑๓๔๒ และ โทร. ๐๒๒๒๑ ๐๑๗๑

(จำนวนผู้เข้าชม 128 ครั้ง)