...

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เปิดรับสมัครอบรมศิลปะในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ๓ หลักสูตร

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป จัดอบรมศิลปะในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ ใน 3 ทักษะ ได้แก่ การวาดการ์ตูน วาดสีน้ำ และวาดเส้น ระหว่างวันที่ 19 – 30 เมษายน 2566 วันพุธ – อาทิตย์ (หยุดวันจันทร์ – อังคาร) โดยจัดอบรม 3 หลักสูตร  ได้แก่
1. การวาดการ์ตูน เรียนพื้นฐานการวาดการ์ตูน โดยฝึกการสังเกต และนำเอาลักษณะเด่นของสิ่งต่างๆ มาถ่ายทอดลงในผลงานศิลปะสร้างสรรค์ เพื่อเสริมสร้างและต่อยอดจินตนาการ
ป.1 – ป.3
(รอบเช้า) เวลา 9.00 – 12.00 น. ครูอุ๋ง สุธีรา รุ่งเรืองเสาวภาคย์ ครูจิว ดินหิน รักพงษ์อโศก
(รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น. ครูกอล์ฟ สุทธาสินีย์ สุวุฒโฑ

ป.4 – ป.6
(รอบเช้า) เวลา 9.00 - 12.00 น. ครูลี่ ศันสนีย์ รุ่งเรืองสาคร
(รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น. ครูเบศร์ ภูเบศร์ สินอำพล
 
2. การวาดสีน้ำ เรียนพื้นฐานการวาดภาพสีน้ำ ตั้งแต่การผสมสี การวางโครงร่างของภาพ โดยสอดแทรกการลงสีด้วยเทคนิคต่างๆ เช่น การระบายสีเปียกบนเปียก เปียกบนแห้ง และการระบายเคลือบ
ป.4 – ป.6 (รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น. ครูเล็ก ณรงค์เดช ศุขสายชล
ม.1 ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป (รอบบ่าย) เวลา 13.00 – 16.00 น. ครูเก๋ พัชรินทร์ อนวัชประยูร
 
3. การวาดเส้น พื้นฐานการวาดภาพลายเส้นแบบต่างๆ การวาดเส้นจากหุ่นนิ่ง การให้น้ำหนักและแสงเงา
ม.1 ขึ้นไป – บุคคลทั่วไป (รอบเช้า) เวลา 9.00 - 12.00 น. ครูบี อัจจิมา เจริญจิตร ตนานนท์

          เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2566 (การรับสมัคร สมัครและชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร ** ไม่รับโอนเงิน ไม่รับสมัคร หรือรับจองทางออนไลน์ใดๆ ทั้งสิ้น **)
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้ารับการอบรม
3. ค่าลงทะเบียนคนละ 1,700 บาท ต่อคอร์ส (รวมอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมแล้ว)
 
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายวิชาการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร โทร. 085 205 9740 หรือที่ Facebook: The National Gallery Thailand

(จำนวนผู้เข้าชม 1130 ครั้ง)