...

ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกนิตยสารศิลปากรรายปี ปีละ ๖๐๐ บาท แถมฟรีหนังสือ ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร และ ปกิณกศิลปวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          กรมศิลปากร จัดพิมพ์นิตยสารศิลปากร เป็นนิตยสารราย ๒ เดือน กำหนดออกปีละ ๖ ฉบับ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและผลงานด้านวิชาการเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมของชาติ โดยมีบทความจากนักเขียนและนักวิชาการด้านวัฒนธรรม ซึ่งมีคอลัมน์ที่น่าสนใจ อาทิ เกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์  ภาพเก่า - เล่าอดีต  ของชิ้นเอกในกรมศิลปากร ฯลฯ
           กรมศิลปากรขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครหรือต่ออายุสมาชิกนิตยสารศิลปากร ปี ๒๕๖๖ ค่าสมัครสมาชิกเพียง ๖๐๐ บาท/ปี (ค่าจัดส่งฟรี) รับนิตยสารศิลปากร จำนวน ๖ ฉบับ (นิตยสารราย ๒ เดือน) พร้อมรับฟรี หนังสือ ๑๑๑ ปี แห่งการสถาปนากรมศิลปากร และ ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒๘ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รายการละ ๑ เล่ม (มีจำนวนจำกัด) เป็นของสมนาคุณ
          สามารถสมัครสมาชิก โดยกรอกใบสมัคร และโอนชำระค่าสมัครสมาชิกผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาถนนข้าวสาร ชื่อบัญชี กรมศิลปากร-เงินจำหน่ายหนังสือออนไลน์ เลขบัญชี 027-6-03454-6 โดยติดต่อสอบถาม หรือส่งใบสมัครสมาชิกได้ผ่านทาง inbox นิตยสารศิลปากร, E-mail : silpakornjournal@hotmail.com หรือสมัครสมาชิกด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์หนังสือกรมศิลปากร ชั้น ๑ อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) ๘๑/๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
          ทั้งนี้ ในส่วนผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อเผยแพร่ลงในนิตยสารศิลปากร สามารถส่งได้ที่กองบรรณาธิการนิตยสารศิลปากร ชั้น ๓ อาคารกรมศิลปากร (เทเวศร์) เลขที่ ๘๑/๑ ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ หรือทางอีเมล silpakornjournal@hotmail.com โดยเนื้อหาของบทความและรูปภาพรวมกันประมาณ ๑๐ หน้ากระดาษ A4 
          หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๑๒๖๖๖๖๐, ๐๒๑๒๖๖๗๕๐ และ ๐๒๑๖๔๒๕๐๑ - ๒ ต่อ ๓๐๔๒ โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1aMND2X8I3z4xP0mTTcZAxKAgt5l15X-8/view?fbclid=IwAR0xKyT0cuZ3ZoKOUSyV45yoXBjU6B-HRFDeMGEqG0oDyhVSLCwwbwFp0PE
หรือ QR Code ด้านล่าง

(จำนวนผู้เข้าชม 143 ครั้ง)