...

ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การค้าสำเภาสมัยอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๒ : หลักฐานจากแหล่งเรืออับปางในเอเชียอาคเนย์”

          กรมศิลปากร ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการประกอบนิทรรศการพิเศษ เรื่อง “เซรามิกแห่งแหลมทองและแดนอาทิตย์อุทัย : สานตำนานสายใยไม่เสื่อมคลายในพาณิชยวัฒนธรรมโลก”  ในหัวข้อ “การค้าสำเภาสมัยอยุธยาในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๒ : หลักฐานจากแหล่งเรืออับปางในเอเชียอาคเนย์” โดยวิทยากร นายกมลาศ เพ็งชะอุุ่ม หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานชาติ ชัยนาทมุนี นายเจตน์กมล วงษ์ท้าว นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี และนายวงศกร ระโหฐาน นักโบราณคดีชำนาญการ กองโบราณคดีใต้น้ำ ในวันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 
          ผู้สนใจสามารถสแกนคิวร์อาร์โค้ด เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการเสวนาได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. ๐ ๒๑๖๔ ๒๕๐๑ - ๒ ต่อ ๔๐๔๘

(จำนวนผู้เข้าชม 290 ครั้ง)