...

กรรมมาวิธีการจารใบลาน
องค์ความรู้ เรื่อง กรรมวิธีการจารใบลาน  
เรียบเรียง/สาธิตโดย นายจุง ดิบประโคน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ


(จำนวนผู้เข้าชม 2274 ครั้ง)