...

อธิบดีกรมศิลปากร เข้าพบผู้ว่าราชการจ.เพชรบูรณ์ หารือเรื่องที่ดินทำกินของชาวบ้านในเขตโบราณสถาน
          วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เข้าพบนายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อหารือเรื่องที่ดินทำกินของชาวบ้านในเขตขึ้นทะเบียนโบราณสถานเมืองโบราณศรีเทพ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในเขตโบราณสถาน โดยมีนางนงคราญ สุขสม ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ ๔ ลพบุรี นางสาวมาลีภรณ์ คุ้มเกษม ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ นางเยาวภา โตสงวน วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าที่กรมศิลปากร เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

          จากนั้นเวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจโครงการบูรณะเจดีย์ทรงปรางค์ วัดไตรภูมิ จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมมอบแนวทางในการปรับปรุงการทำผนังดิน คันกั้นน้ำ ปรับปรุงระบบการระบายน้ำให้ดีขึ้น เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อตัวโบราณสถานในอนาคต(จำนวนผู้เข้าชม 212 ครั้ง)