...

การสลักภาพบนใบเสมาสมัยทวารวดี ที่หาดูได้ยากในภาคอีสาน

(จำนวนผู้เข้าชม 108 ครั้ง)