...

ขอเชิญติดตามชม facebook live เสวนา "การอนุรักษ์ภาพร่างจิตรกรรมของ กาลิเลโอ คินี: ความท้าทายใหม่ของนักอนุรักษ์"
           พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ขอเชิญท่านผู้สนใจ รับฟังการเสวนา เรื่อง การอนุรักษ์ภาพร่างจิตรกรรมของ กาลิเลโอ คินี: ความท้าทายใหม่ของนักอนุรักษ์ วิทยากร โดย นายเสน่ห์ มหาผล นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ (วิทยาศาสตร์การอนุรักษ์) นางพูลศรี จีบแก้ว ภัณฑารักษ์เชี่ยวชาญ (วิจัยและพัฒนาพิพิธภัณฑ์) นางสาวโสภิต ปัญญาขันธ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และ นางสาวปัทมา ก่อทอง ภัณฑารักษ์ชำนาญการ ผู้ดำเนินรายการ ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30 น.  ถ่ายทอดภาพสดการเสวนาทางระบบออนไลน์ ผ่าน facebook fanpage ของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ในชื่อ The National Gallery of Thailand หรือตามลิ้งนี้ 1008462660078350

(จำนวนผู้เข้าชม 211 ครั้ง)