...

นิทรรศการ “เครื่องถ้วยเวียงแก้ว จากวัตถุสู่พัฒนาการวังหลวงแห่งเวียงเชียงใหม่"” ขยายเวลาเปิดให้ชมถึง ๒๗ ก.พ. นี้

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจและยังไม่ได้มีโอกาสไปชมนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย เรื่อง "เครื่องถ้วยเวียงแก้ว จากวัตถุสู่พัฒนาการวังหลวงแห่งเวียงเชียงใหม่" โดยได้ขยายเวลาจัดแสดงให้ประชาชนเข้าชมได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
          นิทรรศการพิเศษ เรื่อง "เครื่องถ้วยเวียงแก้ว จากวัตถุสู่พัฒนาการวังหลวงแห่งเวียงเชียงใหม่" ได้นำเอาเครื่องถ้วยที่ได้จากการขุดค้นพบในแหล่งโบราณคดีเวียงแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ มาจัดลำดับตามอายุสมัยของเครื่องถ้วย เทียบกับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเวียงแก้วจากหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ นำเสนอในรูปแบบของไทม์ไลน์ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าใจบริบทของเครื่องถ้วยที่พบในเวียงแก้วได้มากยิ่งขึ้น โดยได้รวบรวมเครื่องถ้วยที่พบจากการขุดค้นในแหล่งโบราณคดีเวียงแก้ว ทั้งเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง ราชวงศ์ชิง และสมัยสาธารณรัฐจีน เครื่องถ้วยจากญี่ปุ่นและเวียดนาม รวมถึงเครื่องถ้วยจากแหล่งเตาในภาคเหนือที่ร่วมสมัยกับอาณาจักรล้านนา นำมาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้เข้าชม ณ อาคารจัดแสดงชั้น ๒ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
          พิเศษ....สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในช่วงนี้ ท่านจะรับของที่ระลึกเป็นของขวัญปีใหม่สุดพิเศษจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ฟรี!! ตลอดเดือนมกราคมนี้ หรือจนกว่าของจะหมด
          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ ในส่วนอาคารจัดแสดง: เปิดทำการทุกวันพุธ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. อาคารสำนักงาน: เปิดทำการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ -๑๖.๓๐ น. สอบถามเพิ่มเติมโทร. ๐ ๕๓๒๒ ๑๓๐๘, ๐ ๕๓๒๑ ๗๖๖๕ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ขอความร่วมมือทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างระหว่างกัน ตลอดเวลาที่เข้าชมในพิพิธภัณฑ์(จำนวนผู้เข้าชม 209 ครั้ง)