...

ตู้ไปรษณีย์เบตง

          ก่อนเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารจะก้าวไกลอย่างปัจจุบัน การเขียนจดหมายส่งถึงกันถือว่าเป็นการสื่อสารในรูปแบบหนึ่งที่สามารถเล่าเรื่องราวต่างๆ เพื่อให้ผู้รับได้ทราบ ซึ่งกิจการไปรษณีย์นั้นได้เริ่มต้นขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) โดยได้มีการจัดตั้งกรมไปรษณีย์ขึ้นในประเทศ และได้มีการผลิต “แสตมป์ชุดโสฬส” เป็นแสตมป์ชุดแรกของประเทศ รวมไปถึงการจัดพิมพ์ไปรษณียบัตรครั้งแรก เพื่อรองรับกิจการไปรษณีย์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
           อีกสิ่งที่มีควบคู่กับการไปรษณีย์ นั่นคือ “ตู้ไปรษณีย์” ซึ่งเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของการไปรษณีย์ไทย โดยตู้ไปรษณีย์ที่เก่าแก่ที่สุดของไทยเป็นตู้ที่ได้รับมอบเป็นของขวัญจากประเทศเยอรมนี ในโอกาสที่ประเทศไทยเปิดให้บริการไปรษณีย์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2426
           ในส่วนของจังหวัดยะลานั้น ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่อำเภอเบตง ตั้งอยู่หัวมุมถนนสุขยางค์ บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ลักษณะของตู้เป็นรูปทรงกลม และคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นรอบวงของตัวตู้ประมาณ 140 ซม. มีความสูงถึง 290 ซม. นับจากฐานขึ้นไป รวมความสูงทั้งหมดประมาณ 320 ซม. กล่าวคือ เนื่องจากในอดีตการเดินทางติดต่อสื่อสารระหว่างอำเภอเบตงกับอำเภออื่นๆ มีความยากลำบาก การส่งจดหมายจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด จนกระทั่งนายสงวน จิระจินดา นายกเทศมนตรีเบตงในขณะนั้น ซึ่งเคยเป็นนายไปรษณีย์เบตงมาก่อน มีความคิดที่จะสร้างตู้ไปรษณีย์ไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของอำเภอเบตง นอกจากจะเป็นตู้รับจดหมายแล้ว ยังมีการติดตั้งวิทยุกระจายเสียงไว้ส่วนบนของตู้ เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารจากทางราชการด้วย ต่อมาทางเทศบาลเบตงจึงได้จำลองตู้ไปรษณีย์ขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง 3.5 เท่า บริเวณศาลาประชาคม ถนนสุขยางค์ โดยมีความสูงประมาณ 9 เมตร เป็นจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และตู้ไปรษณีย์ทั้งสองแห่งยังคงสามารถใช้งานได้เหมือนกับตู้ไปรษณีย์ทั่วไปอีกด้วย


-----------------------------------------------------------------
ที่มาของข้อมูล : หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา https://www.facebook.com/751655098538170/posts/1316230012080673/
-----------------------------------------------------------------
เอกสารอ้างอิง :
บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด. ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย (ออนไลน์). แหล่งที่มา http://www.thailandpost.co.th เทศบาลเมืองเบตง จังหวัดยะลา. ตู้ไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ (ออนไลน์). แหล่งที่มา http://betongcity.go.th/?p=5714 ปราณชลี. ไผ่งามนามเบตง 111 ปี เล่าขานตำนานเมืองเบตง. 2560

(จำนวนผู้เข้าชม 1876 ครั้ง)