...

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา และเจ้าพนักงานธุรการ เปิดรับสมัคร ๒๓ - ๒๕ พ.ย. ๖๓

(จำนวนผู้เข้าชม 1361 ครั้ง)