...

ประติมากรรมดินเผารูปคนจูงลิง
องค์ความรู้ เรื่อง ประติมากรรมดินเผารูปคนจูงลิง จัดทำโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง(จำนวนผู้เข้าชม 1441 ครั้ง)