...

"พระจิตรลดา" พระพิมพ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงสร้าง
องค์ความรู้ เรื่อง "พระจิตรลดา" พระพิมพ์ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงสร้าง
เรียบเรียงโดย นางสาวเบญจพร สารพรม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี(จำนวนผู้เข้าชม 1729 ครั้ง)