...

วัดวังสาริกา จ.อุทัยธานี
วัดวังสาริกา บ้านวังสาริกา ต.หนองกระทุ่ม อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี
          วัดวังสาริกา สร้างขึ้นเมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๔๓๔ โดยนายเสา แยบเขตรกรณ์ เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้น มีโบราณสถานสำคัญ ได้แก่ อุโบสถ ซึ่งตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกบริเวณหน้าวัด เป็นอาคารไม้ ขนาด ๕ ห้อง รวมระเบียงหน้า กว้าง ๗.๑๐ เมตร ยาว ๑๗.๓๐ เมตร ฐานก่ออิฐถือปูนผสมคอนกรีตเสริมเหล็ก เสา และโครงหลังคาเป็นไม้เนื้อแข็ง หลังคามุงกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบ ประดับช่อฟ้า ใบระกาและหางหงส์ เป็นคอนกรีตถอดพิมพ์ ลงรักประดับกระจก หน้าบันด้านหน้าและหลังตกแต่งด้วยลายปูนปั้นลงรักประดับจก แสดงภาพพุทธประวัติ ประตูและหน้าต่างเป็นไม้บานลูกฟัก มีใบเสมาหินอ่อนล้อมรอบอุโบสถทั้ง ๘ ทิศ ซุ้มเสมาเป็นทรงบุษบก สันนิษฐานว่าอุโบสถไม้หลังนี้สร้างขึ้นราว พ.ศ. ๒๕๐๐ โดยได้รับการบูรณะในปี พ.ศ. ๒๕๖๐(จำนวนผู้เข้าชม 2950 ครั้ง)