...

พุทธลักษณะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์
องค์ความรู้ เรื่อง พุทธลักษณะหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์
เรียบเรียงข้อมูลโดย นางสาวเบญจพร สารพรม ภัณฑารักษ์ชำนาญการ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
(จำนวนผู้เข้าชม 2908 ครั้ง)