...

ตราประทับรุ่นแรกในประเทศไทย ที่พบในเมืองอู่ทอง
องค์ความรู้ เรื่อง ตราประทับรุ่นแรกในประเทศไทย ที่พบในเมืองโบราณอู่ทอง จัดโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง(จำนวนผู้เข้าชม 1710 ครั้ง)