...

ประเพณีไหว้พระแข
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี เสนอองค์ความรู้ เรื่อง ประเพณีไหว้พระแข 

เรียบเรียงโดย นางชุรีรัตน์ กลิ่นมาลา นักวิชาการวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี(จำนวนผู้เข้าชม 1382 ครั้ง)