...

ภาพเขียนสีภูตะเภาทอง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
องค์ความรู้ เรื่อง ภาพเขียนสีภูตะเภาทอง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
จัดทำข้อมูลโดย สำนักศิลปากรที่ ๘ ขอนแก่น
(จำนวนผู้เข้าชม 1152 ครั้ง)