...

องค์ความรู้เรื่อง จดหมายเหตุ จากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตอน การบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

(จำนวนผู้เข้าชม 479 ครั้ง)