...

ออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2559 คณะเจ้าหน้าที่จากหอจดหมายเหตุนายกรัฐมนตรี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้นำนิทรรศการ ชุด "ภาพเก่า เล่าเรื่อง เมืองลิกอร์" ไปจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานจดหมายเหตุสู่ชุมชนท้องถิ่น  ในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี  ณ วัดป่ายางประดู่หอม อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช 

(จำนวนผู้เข้าชม 279 ครั้ง)